Shooting E-Star

just be creative | art is everywhere

World Class talaga ang mga gamit sa Makati. Naniniwala na ako sa Pamilya Binay. View high resolution

World Class talaga ang mga gamit sa Makati. Naniniwala na ako sa Pamilya Binay.

Look what I found. Do you still have yours[?] #SaintCyrilOfAlexandria #HCCS #ThrowbackJersey View high resolution

Look what I found. Do you still have yours[?] #SaintCyrilOfAlexandria #HCCS #ThrowbackJersey

Ultralite Powered by Tumblr | Designed by:Doinwork